داستان‌ها

دانلود مداحی پویان مختاری

هوای حرم تو دوباره به سرم زدببین عشق تو آتیششو به بال و پرم زدتو قلبم تورو دارم اگه خونه به دوشممن این عالم عشو به عالم نفروشمبازم خوابشو دیدم تو بین…