داستان‌ها

جدایی نیلی افشار و پویان مختاری؛ این بار واقعیت دارد؟

پویان مختاری و نیلی افشار خبر جدایی از یکدیگر و برهم خوردن رابطه خود را در اینستاگرام منتشر کردند. پویان مختاری اینگونه بیان می‌کند که با نیلی افشار حالش خوب نیست و نیلی افشار هم خبر از خیانت پویان مختاری و وقت گذراندن با…
Read more